Sleutel en cilinder service

Inbraakschade, wie repareert dat?!

Is uw deur geforceerd of is er inbraakschade? Wij kunnen dat allemaal repareren zodat u zich veiliger in uw woning voelt. Overdag kan er dan gekeken worden wat de beste manier is om het te maken, en hoe een eventuele inbraak is te voorkomen, dit doen wij volgens de richtlijnen “Politiekeurmerk Veilig Wonen” en voor bedrijven onder BORG B en E.

Mocht u met spoed uw deur geopend hebben wanneer u de sleutel mist, ben uitgesloten of dient er een afgebroken sleutel te worden verwijdert, na inbraakherstel en bij vervanging van cilinders (bij ontbreken van de sleutels of iemand mag niet meer naar binnen), bel dan 071-40 133 41. Dit is ons servicenummer voor in de Bollenstreek en omgeving (Leiden, Wassenaar en Voorschoten)

Onze sleutelservice helpt u ook buiten kantoortijden, luister hiervoor het antwoordapparaat af met een doorkiesnummer!

Sleutels “klaar terwijl u wacht”

In onze winkel aan de Voorstraat 38-40 in Katwijk maken wij bijna alle soorten sleutels direct na. Denk hierbij aan:

Woonhuissleutels, schuursleutels, fietssleutels, liftsleutels, kluissleutels, hangslotsleutels, caravansleutels, kastslotsleutels, lockersleutels, topkoffersleutels, fietssleutels, contactsleutels, kastsleutels en sleutel met een certificaat (alleen op vertoon van bestelpas of certificaat).

Het ouderwetse “klaar terwijl u wacht” is hierop nog van toepassing. Voor sleutels met een certificaat of bestelpas is het mogelijk dat er een levertijd voor staat.

Cilinders

Wij leveren en monteren diverse merken cilinders in verschillende maten en soorten, met of zonder SKG keurmerk. Ook kunnen wij cilinders gelijksluitend maken, zodat dat u met één sleutel alle deuren kunt openen.

Ook leveren en monteren wij cilinders met een sleutelcertificaat, dit sleutelcertificaat zorgt ervoor dat uw sleutels alleen bijgemaakt kunnen worden op vertoon van het certificaat. Hiermee is het onbevoegd bij kunnen maken van uw sleutels volledig uitgesloten.