X

Privacyverklaring & Diensten


PRIVACYVERKLARING FREKE INBRAAKBEVEILIGING BV

Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens van klanten, leveranciers en andere relaties
Graag maken wij u er op attent dat wij de persoonsgegevens die u ons verstrekt zullen verzamelen en gebruiken omdat dit noodzakelijk is om een eventuele overeenkomst met u te sluiten en uit te voeren. Dat geldt zowel voor onze (potentiële) klanten als voor partijen bij wie wij zaken en/of diensten inkopen.

Bent u een (potentiële) klant van ons? Dan gebruiken wij uw gegevens om u een offerte te kunnen toesturen, te kunnen bepalen aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst dient te voldoen, zaken te kunnen leveren of werkzaamheden voor u te kunnen verrichten, te kunnen factureren en met u vlot en efficiënt te kunnen communiceren over de uitvoeringsaspecten van de overeenkomst. Bent u een (potentiële) leverancier of andere opdrachtnemer? Dan zijn uw persoonsgegevens eveneens noodzakelijk voor de sluiting en uitvoering van de overeenkomst. Bij inkoop is dat nodig om u te kunnen laten weten aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst wat ons betreft dient te voldoen, een offerte-aanvraag te kunnen toesturen of een bestelling bij u te kunnen plaatsen, uw facturen te kunnen betalen en vlot en efficiënt met u te kunnen communiceren over andere aspecten van de overeenkomst. U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u ons geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan is het echter wel mogelijk dat wij aan de hiervoor genoemde werkzaamheden geen uitvoering kunnen geven.

Doorgifte aan derden:
In verband met de uitvoering van een eventuele overeenkomst met u is het mogelijk dat wij uw persoonsgegevens moeten verstrekken aan partijen die onderdelen, materialen en producten aan ons toeleveren of in onze opdracht werkzaamheden uitvoeren.

Server:
Wij maken gebruik van een interne serverruimte voor de opslag van onze verkoop- en inkoopadministratie, waar uw persoonsgegevens een onderdeel van uitmaken. Uw persoonsgegevens zijn niet toegankelijk van buitenaf zonder gebruik te maken van een wachtwoord. Ons computersysteem ontvangt automatische een veiligheids update wanneer die er is.

Bewaarperiode persoonsgegevens:
Indien u een offerte bij ons heeft opgevraagd maar u geen klant bij ons geworden bent, zullen wij uw gegevens uiterlijk één jaar na ons laatste contact verwijderen. Ook indien wij een offerte van u hebben ontvangen, maar wij geen klant van u zijn geworden, zullen uw persoonsgegevens uiterlijk één jaar na ons laatste contact worden verwijderd. Bent u wel klant bij ons geworden of wij bij u, dan zullen wij uw persoonsgegevens bewaren voor de duur van zeven jaar na het einde van het boekjaar waarin de overeenkomst met u volledig is uitgevoerd. De periode van zeven jaar komt overeen met de periode waarbinnen wij verplicht zijn onze administratie te bewaren voor de Belastingdienst. Na afloop van deze periode zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen. Indien wij met u een langdurige relatie zijn aangegaan, bijvoorbeeld wij hebben bij u een beveiligings- systeem geïnstalleerd, dan blijven uw gegevens langer bewaard. Wij moeten ook op termijn de samenstelling van uw beveiligingssysteem kunnen inzien om de gewenste service te kunnen verlenen.

Uw rechten:
U heeft het recht om ons te vragen om uw eigen persoonsgegevens te mogen inzien. Als daartoe aanleiding bestaat, kunt u ons ook verzoeken om aanvulling van uw persoonsgegevens of om het wijzigen van onjuistheden. Daarnaast heeft u het recht om te vragen om uw persoonsgegevens te wissen of het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken. Ook kunt u bij ons bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Tot slot kunt u ons verzoeken om verkrijging van uw persoonsgegevens of overdracht van die gegevens aan een ander. Om uw rechten te kunnen uitoefenen kunt u zich wenden tot:

Freke Inbraakbeveiliging B.V.,
Voorstraat 40,
2225 ER te Katwijk,
071-40 133 41 of  info@freke.nl 

Ook met vragen of voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Katwijk 10 juli 2018


                                               

Diensten

Ons werkgebied strekt zich uit over Zuid- en Noord-Holland waarbij de concentratie in de Bollenstreek is.

Voor particulieren is het belangrijk om te weten dat onze opname en preventie advies volgens PKVW kosteloos is!
Voor bedrijven en winkels laten we graag zien wat wij kunnen betekenen op het gebied van bouwkundige beveiliging,  toegangscontrole, alarm- en camerasystemen.

Sleutel- slotenspecialist
Sluitplan beheer
Veiligheidssloten
Hangsloten en kettingen
Cilinders en sluitplannen
Kluizen en brandkasten
Documentkisten
Sleutelkluizen
Alarmsystemen
Camerasystemen
Terrasverlichting
Automatische deuren (deurautomaten)
Elektrische deuropeners
Onderhoud aan deuren en ramen
Toegangstechniek
Toegangscontrole
Biometrie
Buitendeuren
Binnendeuren
Garagedeuren
Pantser/ kogelwerende deuren
Winkelsluizen
Postbussen
Brievenbus- en lockerslotjes
Antiklimstrips en -beugels
Rookmelders 
X

Direct contact voor vrijblijvend advies?

: 9 l n 5

Alles voor beveiliging en veiligheid in één hand. Met een team van ervaren professionals die u overal in Nederland van het beste voorziet. Veiligheidssloten, een alarmsysteem, camera's, een intercom, kluizen, deuren, automatische toegang . . . De modernste veiligheidssloten en elektronische systemen om uw woning of bedrijf te beveiligen.  Inspectie,  advies,  montage,  installatie  én  service. Alles in één hand. Een tag, een pas, een code, of uw vinger voor een lezer houden. Afhankelijk van de situatie, eisen en wensen altijd de juiste toegangscontrole.